Откриване на новата учебна година

На 5 септември 2020 виртуалното звънче на у-ще “Иван Вазов” звънна за седми пореден път. Започна новата учебна година в българското училище за деца от осем държави.

Добре дошли на първокласниците, които са многобройни. Опитът, натрупан по време на епидемията, показа, че дистанционното обучение има бъдеще. Конкретно в нашето училище, то вече се утвърди като ефикасна форма за изучаване на българския език и култура.

Френското училище, в което протичат занятията на присъствената форма, ще отвори врати по-късно поради санитарната ситуация. Кметството на Париж, което подкрепя нашия педагогически проект и ни предоставя прекрасната сграда, завиши своите изисквания за сигурност, които ние неизбежно ще спазваме.

Заповядайте на 12-ти септември на обичайния адрес в 9,15 ч. За момента има малка надежда да бъдем всички заедно в двора на училището, но все още има някои неизвестни. С еволюцията на епидемията мерките също еволюират. Едно е сигурно: учениците ще ни изпеят песента “Една българска роза”. Тъй като с тази песен училищният хор спечели първо място от 11-тия Фестивал на българите по света “Аз съм българче”, Мадрид, Испания, всички ученици от 2 до 7 клас ще получат златен медал. Ще бъдат връчени и много други награди, защото урожаят от миналата учебна година бе богат: 61 награди от 18 международни конкурса!

Децата трябва да носят миналогодишните учебници и една тетрадка за работа в клас. За новите помагала ще се погрижи училището.

Занятията ще протичат по обичайния график: начало в 9,15 ч ; край в зависимост от извънкласната дейност. Обичаното от малки и големи безплатно ателие по спортни танци за деца и родители ще започне по-късно в зависимост от санитарната ситуация.

С касиера на асоциацията и членове на родителския съвет ще се решат административните въпроси.

Маската е задължителна за всички ученици от 11 години нагоре и за възрастните хора /учители, родители, членове на асоциацията, приятели и гости на училището/.

Да е честита на всички ученици, родители и учители новата учебна 2020-2021 година! Да жънем заедно успехи в безкрайното поле на знанията.

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител

у-ще “Иван Вазов”, Париж