Първият учебен ден на училище “Иван Вазов”

Дългоочакваният ден – 6 септември 2014 г. – настъпи малко намусен. Слънцето се криеше зад облаците, но сякаш грееше в очите и сърцата на деца, учители, родители и гости, посрещнати според българската традиция с пита и шарена сол.

В двора на френското начално училище „Волтер” за първи път прозвуча българска музика. Директорът на училището-стопанин, г-н Паскал Деруел, отправи приветствени думи. С поздравления към присъстващите се обърна и г-жа Генка Делакруа, председател на асоциация „Христо Ботев”, която организира училище „Иван Вазов”. Г-н Христо Гутев, съветник в посолството на България във Франция, поздрави присъстващите, подчертавайки подкрепата за училището на българското посолство и на българското правителство чрез програмата „Роден език и култура зад граница”.

Между изказванията на възрастните се вмъкваха деца, за да припомнят чрез стихове мелодията и красотата на българския език. В края на тържеството училищният ръководител, г-жа Елена Сачкова, благодари за оказаното доверие на подкрепящите институции, на родителите, на учителите и на децата. Тя заби първия училищен звънец. Лисна се менче, за да върви всичко по вода. И поеха класовете, водени от техните учители, към класните стаи за своя първи час по „възвисяване”, пренасяйки през вековете духа на възрожденското училище в град Елена, което е посрещало своите ученици с надписа над вратата: „Позволи ми да те възвися”!

Записванията продължават и по време на учебната годината.

Добре дошли и на добър час!

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител