Сертифициращ изпит по български език

Матуритетните изпити във Франция през 2020 година бяха отменени в следствие на пандемията. Няколко десетки ученици, които бяха подготвени за изпита по български чужд език, не можаха да покажат своите знания и съответно да получат официално признание за владеенето на езика от френските власти.
Ето защо българското училище „Иван Вазов“ в Париж съвместно с департамента по Езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява извънредна изпитна сесия на 3 юли 2020 г. и допълнителна дата на 5 юли. По силата на договор със Софийския университет училището организира изпит по български език, отговарящ на нивата на Европейската рамка за чужди езици. Изпитът е индивидуален, затова всеки кандидат /дете или възрастен/, е тестван в съответствие с нивото, което цели.
На издържалите успешно изпита се дава удостоверение, което се признава в целия свят. Документът е полезен както за хората, които работят с езика, така и за юношите, които ще продължат образованието си в България, защото висшите учебни заведения могат да признаят оценката от сертификата на Софийския университет като балообразуваща.
Училище «Иван Вазов» е домакин на изпита на територията на Франция. Самите изпити са дистанционни.
За повече информация се свържете с училищния ръководител, тел. 06 13 53 44 35.
Управителен съвет