Хей, свърши се таз година

“Хей, свърши се таз година, за раздяла иде час…” С песни и усмивки приключи учебната година! И с удовлетворение от успехите на нашите ученици, от добре свършената работа, от преодолените трудности!

Учебната 2019-2020 година бе особено успешна за училище “Иван Вазов” в Париж!

105-мата ученици на нашето училище  преминаха в по-горна степен на обучение или завършиха пълния цикъл на обучение с отлична или много добра оценка!

4-ма кандидати издържаха сертифициращия изпит по български език, организиран за първи път съвместно със Софийския университет.

58 награди от 16 национални и международни конкурса бяха завоювани от наши ученици в присъствената и дистанционната форма на обучение. Особено горди и щастливи ни прави фактът, че болшинството награди не са за песни и рисунки, а за писмени текстове: стихотворения, разкази, приказки, есета! Произведения на наши ученици бяха отличени в изключително силна конкуренция с деца от училища в България!

Тази година отбелязахме 170-та годишнина от рождението на нашия патрон – Иван Вазов. Всички класове участваха с клипове в “Препрочитаме Вазов” – инициатива на Народния театър “Иван Вазов” в София. Получихме като дарение портрет на Вазов, нарисуван от художничката Лиляна Дичева. Тъй като училището няма постоянни собствени помещения, портретът е изложен в българското посолство в Париж. Така той ще напомня завинаги на българите да пазят и развиват “свещения език на нашите деди”.

Изминалата учебна година ще остане в нашите спомени и като година на пандемията. Затварянето на парижките училища на 16 март 2020 г. наложи коренно преобразуване на присъствената форма на обучение. Благодарение на нашия дългогодишен опит и добра организация учебните занятия продължиха дистанционно без нито един загубен учебен час.

Тъй като много държави прибягнаха до електронно обучение в рамките на масовото обучение, родителите откриха тази форма на обучение и започнаха да я прилагат в различни области. Вече имаме записани десетина нови дистанционни ученици за догодина, а наесен те със сигурност ще са още повече. Дистанционното обучение се доказа като ефикасна модерна форма за усвояване на знания и по-конкретно на българския език и култура.

Весела ваканция на всички! И до нови срещи на 5 септември, за да започнем заедно новата учебна година!

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител