Празничен брой на вестник “Вазовчета”

Мили деца, ученици на училище “Иван Вазов” в Париж, на училища в България и в други страни по света,
Да е честит първият рожден ден на вашата рожба – вестник “Вазовчета”! Всеки път, когато го разлиствам, вашите разкази, стихове и рисунки ме зареждат с радост и гордост. Благодаря
ви от все сърце! Вярвам, че всички ваши читатели изпитват същото удоволствие. Вестникът е полезен за възрастните, но е по-полезен за децата. Той дава възможност за изява и сравнение. Ако търсите своето място сред останалите деца, участвайте в създаването на вестника като автори или редактори.

Специална благодарност за госпожа Янета Димитрова, която реализира идеята за училищен вестник! Пожелавам на всички деца, създатели и читатели на вестник “Вазовчета”, да се развиват като талантливи българоезични личности с творческо мислене, подпомагани от учители и родители с любов!

Мили деца, родители и приятели на училище “Иван Вазов”, ако искате да се порадвате на новия брой на вестника, натиснете тук!   

Приятно четене!

Доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител